Amsterdam, dinsdag-Tuesday 14-03-17

13.54
Straks moet ik naar mijn afspraakje. Dus veel schrijven kan ik nu niet, want mijn gezicht is nog puur natuur en zo wil je niemand ontmoeten…. ook niet wanneer het twee honden zijn, en teven bovendien.
Liever presenteer je jezelf na de puurheid van de natuur te hebben verbeterd, hier en daar.

10.08.49 pm
De  honden waren fantastisch. Ze renden achter stokken aan en alle drie speelden we verstoppertje. Dus dan ga ik achter een boom staan wanneer ze rondsnuffelen  op enige afstand – verrassend genoeg duurt het maar enkele seconden, tien hooguit, of ze tillen hun koppen op en werpen blikken in elke richting. Meestal vind de blonde mij het eerst, waarna de brunette aan komt kuieren, meeliftend op de inspanning van haar blonde familielid, een uitdrukking op haar gezicht ter verklaring: “Ik had je “ook” echt wel gevonden hoor…”. Zodra de blonde mij ontdekt, gooi ik mijn armen in de lucht en roep: “Gevonden!” en dan springt ze in de rondte en op en neer van vreugde.

ENGLISH

13.54
Presently I need to meet my date. So I cannot write a lot now, because my face is still all pure and natural and you wouldn’t want to see anyone in such a state…. also not when they happen to be two dogs, and bitches to boot.
Rather you want to present yourself after improving on the purity of nature, here and there.

10.08.49 pm
The dogs were wonderful. They chased after sticks and the three of us played hide and seek. So I stand behind a tree when they are sniffing around at some distance — surprisingly it is only a matter of seconds, ten at most,  till they lift their heads and start casting glances in every direction. Usually the blond one finds me first, after which the brunette comes ambling up, piggybacking upon the effort of her blond family member, an explanatory look upon her face, as if to say: “I *really* would have found you too you know..”. As soon as the blond discovers me, I throw my arms in the air and yell: “Found!” and she will jump around and up and down for joy.