Amsterdam, zaterdag-Saturday 18-03-17

02.35
Toen ik weg fietste van de supermarkt, wierp ik een blik naar links. Er lag iets op de stenen pal naast een stortkoker op de stoep. Dus ik stapte af, zette mijn fiets op de standaard en liep naar het voorwerp. Het oogde als enige vierkanten in lijsten die weer vast zaten op een groter frame. Ik draaide het om… en zie! Op een grijze vrijdagmiddag, was daar de Droom, voor mijn voeten.

Terug van mijn boodschappentocht, mijn droom in mijn fietstas, en later onder mijn arm als ik de stenen trap naar mijn galerij beklom, vroeg R. mij welke van mijn dromen moeten uitkomen. Ik kon nauwkeurig en onmiddellijk antwoorden: “Ten eerste wil ik verenigd worden met de mensen achter de schermen die Het Plan bemannen, op de tweede plaats wil ik een krachtiger greep op mijn syndroom krijgen en ten derde wil ik wereld toespreken in mijn ware hoedanigheid.”

Het zij zo.

Ik trok de gereedschapskist uit het keukenkastje, pakte een hamer en twee spijkers, tikte die in de keukenmuur boven de deur en hing…. de Droom op.  Goede manier om het weekend in te gaan: hang een droom aan je muur.

 

ENGLISH

02.35
As I cycled away from the supermarket, I glanced to my left. Something lay on the stones right beside a trash chute on the sidewalk. So I got off my bike, set it on the support and walked over to the object. It looked like some squares in frames fastened onto a larger frame. I turned it around…. lo and behold! On a gray Friday afternoon, the Dream was there, before my feet.

When I got back from my groceries trip, my dream in my bike bag, and later tucked under my arm as I made my way up the stone staircase to my gallery, R. asked me which of my dreams should come true. I could respond accurately and instantly: “Firstly I want to be united with the people behind the scenes who operate The Plan, secondly I want to get a strong grip on my syndrome, thirdly I want to address the world in my true capacity.”

So be it.

I then yanked the toolkit from the kitchen cupboard, took a hammer and two nails, tapped the latter into the kitchen wall above the door and hung up …. the Dream. Good way to enter the weekend: hang a dream to your wall.