Amsterdam, vrijdag-Friday 24-03-17

01.22
De spotjes van Sire richten zich in toenemende mate op ons privéleven en hoe wij ons in ons eigen huis moeten gedragen – nog even en de staat hangt een kastje aan onze muur waar de hele dag vermaningen vanuit de betuttelingsstaat uit klinken… net als in Noord-Korea.

Een Mexicaanse stierenvechter werd door een gigantische stier op de horens genomen, of liever op één hoorn, die midden in zijn anus werd geragd. Goed zo, die stier moet hebben gedacht “Stop jij je rode zakdoek eens even lekker in je reet joh!”

Jezus Christus, dat is zo’n K.U.T. traditie – magnifieke dieren kwellen – verdient een wereldwijd verbod – stel opnieuw man tot man gevechten in, zoals de oude Romeinen hielden om de mensen te amuseren.

Het park in geweest – prachtig weer – de vogels zongen als gekken en de ooievaars zitten op het ei.

ENGLISH

01.22
The messages of Sire, Dutch foundation for “idealistic commercials” are increasingly focused on our private lives and how we should behave in our own home – won’t be long before the state hangs a box to our walls continually issuing upbraidings from the nanny state — just like in North Korea.

A Mexican bull fighter was gored by a bull right up his ass. Speaking with the bull: “Stick that bloody red hanky up your ass man!” Well done, asshole gets asshole’s due.

Jesus Christ, that is one helluva shitty tradition – tormenting magnificent animals – deserves a global ban – then reinstate man to man fights, like the old Romans held to amuse the people.

Went into the park – lovely weather – insane birdsong and the storks are sitting on the egg.