Amsterdam, zondag-Sunday 18-06-17

01.00
Vandaag, achter mijn laptop, luisterend naar de radio zei de DJ iets over “Vaderdag” – ik riep “Ja, dat is waar ook!” – R. haakte er onmiddellijk op in, en herinnerde mij aan de dagen toen ik hem “papa” begon te noemen – we lachten erom. Juist op dat moment kondigde de DJ het verzoek van een luisteraar aan: “Speciaal voor papa Rob!” – wat een waanzinnig toeval was, aangezien R…. dezelfde naam heeft.
Maar IS het toeval?

Voor ons een weet voor anderen een vraag.

De dag was warm en ik was warm en zat niet lekker in mijn vel, maar besloot de fietspaden in Amsterdam-Zuid-Oost te verkennen. Nou, ik had gedacht dat daar het beloofde land lag, maar het bleek een strafexpeditie te zijn: grove oppervlakken alom, buiten enkele korte stukjes met gladder asfalt, en die waren er alleen om te akeligheid van de rest te onderstrepen. Dus na een korte test schaatste ik terug naar mijn fiets.
Twee redenen waarom het Vondelpark nog steeds de beste natuurlijk rolschaatsbaan in deze contreien is: glad oppervlak de gehele omtrek van het park; geen wind. DAT is vreselijk, de wind die constant aan je voortgang knabbelt!

ENGLISH

01.00
Today, as I sat listening to the radio and working at my laptop, the DJ said something about “Father’s  Day” – I exclaimed: “Why yes, that’s right too!” – R. latched on to it immediately, reminding me of the days when I started calling him “Dad” – we shared a smile. Just then the DJ announced a listener’s request: “Especially for Daddy Rob!” – which was a crazy coincidence, seeing R.’s first name is…..the same.
But IS it a coincidence?

For us to know for others to guess.

The day was hot and I was hot and bothered but decided to explore the cycle tracks in Amsterdam-South-East district. Well, I had believed that was the promised land, but it turned out to be a punishment expedition: coarse surfaces all over, save for short stretches of smoother tarmac, and they only served to emphasize the awfulness of the rest. So after a short tryout I skated back to my bike.
Two reasons why the Vondelpark is still the best natural skating rink in these parts: smooth surface the lapse of the park; no wind. THAT is terrible, the wind constantly challenging your progress!

.