Amsterdam, donderdagnacht – Thursday night 21-07-17

01.59
En toch nog…. het lijstje van onderwerpen waarover ik me had voorgenomen om te schrijven is niet geschreven gebleven. Natuurlijk is dat een rare constructie en ik  ben nu zo slaperig dat het in feite verbazingwekkend mag worden genoemd dat ik nog steeds blind kan typen. En vrij foutloos. Maar misschien omdat het een geautomatiseerde vaardigheid is. Ik leerde het toen ik vijftien was, op een HBS die extra cursussen aanbood voor de handel: stenografie, boekhouden, handelsrekenen en handelskennis. En zo ben ik nog steeds de meest onzakelijke persoon die je je maar kunt voorstellen; van stenografie kan ik me alleen maar de “a” herinneren, wat een kort schuin lijntje, rechts omhoog voorstelde, iedere poging tot boekhouden resulteert in vreemde, onverklaarbare verschillen tussen de linkerkolom en de rechterkolom, ik ben dankbaar dat ik überhaupt mijn boodschappenlijstje kan optellen, laat staan me bemoeien met handelsrekenen en wat betreft “handelskennis”, weet ik dat het meeste wat je koopt de prijs die je ervoor betaalt niet waard is en dat bijgevolg de rijken rijker en de armen armer worden, MAAR… ik kan nog steeds blind typen als een duivel op ieder toetsenbord. Dus!

ENGLISH

01.59
And yet…. the list of subjects I had planned to write about is unwritten about. Of course that is a weird construction and by now I am so sleepy and tired that it is fact amazing I can still touch type. And fairly faultless. But perhaps because it is an automated skill. I learned it at fifteen at my  high school which offered additional courses for commerce: stenography, bookkeeping, commercial arithmetic, and trade knowledge. And so now I am still the most un-businesslike person you can imagine; of stenography I only remember the “a” which was a short slanting line upwards to the right, any attempt at bookkeeping results in strange, inexplicable differences between the left hand and the right hand column, I am thankful I can even add up my grocery bills, let alone engage in commercial arithmetic, and as to “trade knowledge”, I know that most stuff you buy isn’t worth the price you pay for it and that by consequence the rich get richer and the poor get poorer, BUT… I can still touch type the hell out of any keyboard. Hah!

See you in the light of day (I hope).