Amsterdam, maandag-Monday 07-08-17

03.47
Het werk vordert gestadig al denk ik soms dat ik erbij neerstort: het bukken en het sjouwen met enorme zware mappen vol tekeningen eist zijn tol van mijn arme rug. Alles bij elkaar gaat de klus 1806 euro kosten. En denkelijk  nog ietsjes meer….Dat had ik al zo’n beetje geraamd. Ik mag niet klagen.  Het is toch een fijn gevoel om je werk bij de hand te hebben, op een scherm, zodat je het ieder gewenst moment kunt oproepen, zonder je huis overhoop te halen om kisten en dozen en manden open te trekken.

Af en toe surf ik over het Net en dan stuit ik op zaken waar de mensen zich over opwinden, zoals: het feit dat een ruimdenkend echtpaar hun zoontje van 6 zich publiekelijk in een jurk van groen satijn vertoonde. Men sprak er schande van, ze zouden het ‘t kind niet moeten toestaan een jurk te dragen: “No, you cannot wear a dress, boys do not wear dresses, they are for girls”. Punt uit. Voor het geval men zich afvraagt wat ik van de zaak vind: ik vind het een rare zaak;  dat ouders zo’n joch z’n zin geven (als ze het tenminste niet zelf hebben voorgesteld). Een psycholoog gaf zijn gedachten prijs, wat regelrecht uit de jaren zeventig leek te komen, toen alles opeens “moest kunnen”. Heel veel slap gelul, ik dacht eerst dat zijn geouwehoer satirisch bedoeld was, maar tenslotte bleek duidelijk dat de man in volle ernst sprak toen hij ouders aanried om een diepgaand en gevoelig gesprek te voeren met hun zoontje, wanneer die jurken wilde gaan dragen, oftewel: “waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan”.

Gisteravond naar een video gekeken waarin Germaine Greer (“The Female Eunuch”, weten we het nog) geïnterviewd werd door een dame die Greer op nogal zalvende toon wilde laten zeggen dat ze ongelijk zou hebben wanneer zij, Greer, van mening zou zijn dat trans-vrouwen toch geen èchte vrouwen zijn en het gevoelsleven van een normale vrouw, geboren als vrouw, niet bezitten. De dame zei dat Greer met haar mening deze omgebouwde personen beslist zou beledigen. Greer: “I don’t care! People get insulted all the time, not just transgenders, but everyone, I get insulted, I am old, you won’t believe the things I get to hear, being insulted is just part of life.”
Daar zit wat in.
En zij beledigt deze transvrouwen dan ook niet, zij heeft een mening over hun gevoelsleven binnen het kader van de discussie over het onderwerp betreffende het afbakenen dan wel uitbreiding van geslachtsgrenzen (mooooie zin, kan zo in een proefschrift). Moeten deze personen met fluwelen handschoentjes worden aangepakt?

Nee hoor, hoeft niet.

ENGLISH

03.47
The work is progressing at a steady pace thought I sometimes have the idea I will crash; the bending and toting heave folios filled with drawing is taking its toll of my poor back. All in all the chore will cost about 1806 euro. And likely somewhat more… That was in fact my estimate. I shouldn’t complain. It’s a great feeling to have your work at hand, on a screen, so that you can call it up at any desired moment, without needing to upturn your house to open crates and boxes and baskets.

Now and then I surf the Net and then I stumble upon matter which people get worked up over, like: a liberal couple showing off their six year old son in public wearing a dress of green satin. Great outcry, they should not allow their kid to wear a dress: “No you cannot wear a dress, boys do not wear dresses, they are for girls.” Period. In case one wonder about my own opinion: I think it’s weird; that parents give in to the laddie (IF it was not their own suggestion to begin with). A psychologist opened his mind, which seemed to connect straight to the seventies, when everything “should be okay’. Lots of stupid drivel, at first I imagined his verbiage had a satirical edge but ultimately it became clear that the man was entirely serious when he advised parents to have a deep and sensitive talk with their little boy when he wished to go about in dresses, or: “Why do things the easy way if you can do them the hard way’.

Yesterday night I watched a video showing how Germaine Greer (“The Female Eunuch”, remember) was interviewed by a lady who, her tone unctuous, wanted Greer to say that she she would be wrong if she, Greer, would be of the opinion that trans-women still are not *real* women, thus lacking the emotional life of a normal woman, born as a woman. The lady said that Greer would certainly offend these transformed persons. Greer: “I don’t care! People get insulted all the time, not just transgenders, but everyone, I get insulted, I am old, you won’t believe the things I get to hear, being insulted is just part of life.”
There is something in that.
And she does not offend these transwomen, she holds an opinion about their emotional life within the frame of the discussion centered around fencing off or extending the gender boundaries (loooovely sentence, put it in a dissertation). Should these persons be treated with kid gloves?

No, not necessary.