Akelige taal

De nummering is een referentie, heeft geen betrekking op enigerlei gradatie.

1……significant

2……CV’tje

3……kippenvel

4……mindfuck

5……”Komt heel erg bij mij binnen”

6……flexibel

7……beleving

8……universele gevoelswaarde (??)

9……valkuil

10….in mijn toegankelijkheid (??)

11….hilarisch

12….een signaal afgeven (??)

13….win-win situatie

14….over de top (let op het Nederlandse “de”)

15….out of de box (idem als 14)

16….re-integreren

17….helemaal toppie!/top (de eerste variant overtreft in akeligheid het meer neutrale “top”)

18….aangeven (in de zin van “vermelden”)

19….ergens tegenaan lopen (wanneer het geen meubelstuk of lantaarnpaal betreft)

20….terugkoppelen

21….feedback

22….teamplayer

23….stand alone

24….absoluut!

25….handelen (spreek uit: hendelen)

26….de link leggen (eentje met een respectabele leeftijd: dateert uit de jaren zeventig, nog voor de computer, en waarmee de invasie van Engelse termen, gemeengoed werd – is opgenomen in de Van Dale, helaas. Feitelijk slaat de uitdrukking nergens op; “link” is simpelweg het Engelse woord voor “schakel”, het juiste equivalent moet zijn: een verband leggen.

27….er in duiken

28….dan heb ik zoiets vannuh

29….insteek

30….toppertje

31….interactie – interactief (??)

32….partner (heel erg)

33….transparant

34….netwerken (als werkwoord)

35….spannend!

36….grappig (wanneer er niets grappigs aan is)

37….wannabe (spreek uit “wànnabie”)

38….issue

39….heb het bij je neergelegd

40….obvious

41….kids (kwalijk!)

42….dag één, dag twee, dag drie enz. (ipv “de eerste dag, tweede dag, derde dag”)

43….herkenbaar (al dan niet gevolgd door “?”)

44….het feest der herkenning

45….doorgroeimogelijkheden

46….balansdag

47….stressmanagement

48….bewust asociaal/onbewust asociaal (bedoeld wordt resp.: brutaal/onnadenkend)

49….brainstormen

50….de uitdaging aangaan

51….innovatief

52….impact (een van de allerergste, genomineerd voor een eerste plaats)

53….powered by!

54….positief denken

55….ultiem

56….man-vrouw relatie

57….geüpgrade, alle vervoegingen ervan en alle andere vernederlandste Engelse leenwoorden en vervoegingen (skaten – emailen, enzovoorts)

58….multitasken (genomineerd voor een eerste plaats)

59….pretecho (een wat…???)

60….try-outen

61….terug bij af

62….een stukje

63….in mijn optiek

64….close

65….een klik

66….het klikte gelijk!

67….triggeren (genomineerd voor een eerste plaats)

68….flow

69….onwijs

70….dimmen

71….gas terugnemen

72….chillen

73….time out

74….sabbatical

75….ff

76….pro-actief (????????)

77….soft

78….barricades opheffen

79….boost

80….heftig

81….claimen

82….blamen (spreek uit: “bleemen”)

83….modus (“foto modus”, voor foto’s maken; “training modus” voor “ik ben hard aan het trainen”)

84….match

85….zorgvrager (voor “hulpbehoevende”)

86….pimpen – zie hiervoor het Wikepedia artikeltje : Over pimpen

87….to do-lijstje

88….”Aan jou de taak om etc!” (vnl bij radiospelletjes)

89….sale (als “uitverkoop kennelijk te “ordi” is)

90….senioren

91….40-plusser, 50-plusser, 60-plusser ( deze termen zijn werkelijk tenenkrommend, ooit sprak men van: “veertiger”, “vijftiger”, “zestiger”, of “dikke veertiger” enz. indien boven de helft van bedoeld decennium )

92….meeting

93….leermoment(tje)

94….Oeps! (deze oerstupide kreet wordt veel gebezigd op het Internet: bij foutmeldingen (“Oeps! Deze link lijkt niet te werken!”) maar ook door individuen.

95….app

96….een punt ( “daar heb je wel een punt.” )

97….zeg maar ( zeg maar HET stopwoord zeg maar van deze tijd zeg maar, en neemt zeg maar  bij sommige sprekers zeg maar ziekelijke vormen aan, zeg maar)

98….mindset (???)

99….blokkade (al dan niet gevolgd door “opheffen”)

100…tussen je oren

101…thx of thnx (voor “thanks” voor “dank je”)

102…twentyfour seven (een ernstiger variant: 24/7) – bedoeld wordt “vierentwintig uur per dag” of “de klok rond”

103…helemaal mijn ding

104…participatie

105…gefocust (alsmede de varianten: “In de focus hebben” of “de focus hebben op” enz.)

106…oké! of “oké dan!

107…super!

108…mega- (mega-storend enorm storend voorvoegsel ter aanduiding van de grootte of omvang, zeg maar )

110…helder en transparant

111…in je kracht staan

112…soort van (een Anglicisme, stamt van “sort of”, moet zijn “soort” zonder van)

113…netwerken (als werkwoord, totaal onzinnig, zeg gewoon “contactenkring uitbreiden” – overgenomen uit het Engels – ook aldaar trouwens door taalpuristen verketterd.

114…heb ervoor gekozen ( een verdwaalde vorm van “verkiezen” : “Ik verkoos het om te trouwen”  versus “Ik koos ervoor om te trouwen”.

Voor aanvullingen houdt de redactie van “Akelige Taal” zich aanbevolen – deze zullen na goedkeuring worden opgenomen in bovenstaande lijst. Uw naam verschijnt in de lijst bronvermeldingen. Overigens  hebben wij begrip voor de omstandigheid dat woorden uit de gewraakte lijst hoogstwaarschijnlijk ook aan u zullen ontvallen, dit terzijde.

10 Comments

 1. Frank de Bont
  Posted 21 July 2011 at 11:50 | Permalink

  Nog voordat ik bij nummer 10 aangeland was schoot ik al in de lach, waarschijnlijk omdat nummer 5 heel erg bij mij binnen kwam.
  Maar je hebt wel degelijk gelijk, het is uiterst droevig gesteld met het gebruik van de Nederlandse taal. Er was ooit een tijd dat bejaarden gewoon bejaarden waren maar blijkbaar was dat respectloos taalgebruik want opeens werden bejaarden “ouderen” en weer enkele jaren verder zelfs “senioren”.Een persoon van mijn leeftijd werd nog niet zo heel lang geleden nog “van middelbare leeftijd” genoemd, tegenwoordig ben ik een “50 plusser”.
  Tja, tijden veranderen maar niet elke verandering is een verbetering.

 2. Posted 7 August 2011 at 13:31 | Permalink

  17 kan nog erger
  …… helemaal toppie

  …… heb nu een meeting

 3. Posted 7 August 2011 at 13:47 | Permalink

  Waarde Nico,

  Zal “(helemaal)toppie” invoegen als variant van no. 17

  Ook “meeting” voldoet aan onze gehanteerde criteria van akeligheid.

  Heb dank voor uw bijdragen aan bovenstaande lijst.

 4. Posted 26 August 2011 at 22:17 | Permalink

  Waarde Frank,

  Dank voor uw bijdrage, die naar de maatstaven gehanteerd door onze Akeligheidscommissie voldoet aan de akeligheidseisen. Inmiddels is deze in de lijst geplaatst.

 5. jan
  Posted 2 August 2012 at 23:37 | Permalink

  Een lijst als dit “is helemaal mijn ding”, je weet toch?

 6. Posted 3 August 2012 at 09:09 | Permalink

  Waarde Jan,

  Hartelijk dank voor uw bijdrage. Hij voldoet aan de door ons gehanteerde normen en zal worden opgenomen in onze lijst.

  Groet.

  De redactie

 7. Maurice
  Posted 25 October 2014 at 07:39 | Permalink

  Hoe herkenbaar, de lijst met akelige taal.
  Ik heb er nog een paar.
  ” oké” als beaming.
  voorbeeld:
  ” Ik was vandaag bij de huisarts”.
  “Oké!”

  En,
  Gefocust zijn. In de focus zijn. De focus hebben op..

  • Posted 25 October 2014 at 10:00 | Permalink

   Waarde Maurice,

   Hartelijk dank voor de aanvullingen. De term “gefocust zijn” en varianten voldoen zeer zeker aan de akeligheidseisen zoals gesteld door onze Akeligheidscommissie en zijn inmiddels bijgeschreven in de lijst, als nummer 105. Overigens heeft deze de plaats ingenomen van het vroeger veel gehoorde, en als goed Nederlands te boek staand “in de peiling hebben”.

   Wat betreft het gebruik van “oké”: dat is inderdaad een veelvuldig gehoord stopwoordje geworden en wordt te pas en te onpas gebruikt, voornamelijk wanneer men niet werkelijk geïnteresseerd is; je hoort het ook vaak in combinatie met “dan”: “Oké dan!”, doorgaans wordt het er uit gegooid als kreet met enthousiaste ondertoon. Inmiddels bijgeschreven onder nummer 106.

   De redactie

 8. maurice
  Posted 27 October 2014 at 13:35 | Permalink

  Nog 2

  De combinatie “helder en transparant” typisch bestuurdersjargon.

  en nog zo’n voorbeeld van bestuurdersjargon het vreselijke “klip en klaar”. Een germanisme van de bovenste plank

  En als laatste: “in je kracht staan!”

 9. Posted 27 October 2014 at 17:30 | Permalink

  Hartelijk dank Maurice voor de aanvullingen – ik lees op het Net dat “In je kracht staan” de Vaagtaal verkiezing van 2011 heeft gewonnen.

  De kreet “helder en transparant” zal zeker ook niet misstaan op de lijst, maar “klip en klaar” neem ik niet mee, ik hoor hem te weinig in het algemene dagelijkse taalgebruik;